สมัครสมาชิกชมรม (ตลอดชีพ)

การชำระเงิน
  • โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่ 041-0-08598-7
    ชื่อบัญชี "วิชาการสมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย)"

 

*** ค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 800 บาท ***

คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน คลิกเพื่ออัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

* หมายถึงช่องที่ห้ามปล่อยว่าง

       
ที่ทำงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน