ลงทะเบียน

Focus Charting: Tips and tricks to improve nursing document (การบันทึกแบบชี้เฉพาะ: เคล็ดลับและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงบันทึกการพยาบาล)

ระยะเวลาการลงทะเบียน 20 กันยายน - 13 พฤศจิกายน 2566