วันที่

11 - 13 กรกฎาคม 2567
 

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
ถนนเพลินจิต, เเขวงลุมพินี, กรุงเทพมหานคร 10330, ประเทศไทย

เกี่ยวกับโครงการ

ค่าลงทะเบียน

1 มีนาคม - 1 มิถุนายน 2567 สมาชิกสมาคมฯ 6,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 7,000 บาท
2 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2567 สมาชิกสมาคมฯ 6,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 7,500 บาท
กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
  • ชื่อบัญชี "สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย"
    เลขที่บัญชี 038-2-89085-3 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า

หมายเหตุ

  1. ภายหลังจากการโอนเงิน กรุณาถ่ายรูปใบเสร็จแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เพื่อทำการแนบหลักฐาน (กรณีที่ไม่สามารถทำได้ให้ไปทำที่ขั้นตอนที่ 2 หรือ 3)
  2. กรุณาส่งใบโอนเงินทาง E-mail :  criticalcarethai@hotmail.com
  3. ทางเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการลงทะเบียนกลับไปให้ท่านหลังจากได้รับเอกสารการชำระเงินและตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

**โปรดชำระเงินภายใน 7 วัน หลังจากลงทะเบียน Online**

ลงทะเบียน


         

แจ้งการชำระเงิน

หากพบปัญหาในการแจ้งชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : criticalcarethai@hotmail.com

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
สำหรับอัตราลงทะเบียนจะรวม? Benefits for registration?

A

- การเข้าประชุมในส่วนวิชาการที่จัดให้ ได้ร่วมพิธีเปิด เอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และร่วมประชุม lunch symposium.

- Access to all scientific sessions, Invitation to welcom reception, Conference kits (book abd bag), Coffee breaks and lunches (lunch symposium)