สมัครสมาชิกสมาคมฯ

อัตราค่าสมัครสมาชิก
- สมาชิกสามัญ (แพทย์) 2,000.-
- สมาชิกสมทบ (พยาบาล) 1,000.-

กรุณาโอนเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ ได้ที่
ชื่อบัญชี "สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี 038-2-67132-9 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า

ผู้ที่สมัครและชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินทางแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่ออัพโหลดหลักฐาน คลิกเพื่ออัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

* หมายถึงช่องที่ห้ามปล่อยว่าง

ที่ทำงาน
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร