วันที่

6 - 8 มกราคม 2565
 

สถานที่

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, กรุงเทพมหานคร 10900

เกี่ยวกับโครงการ

6-8 มกราคม 2565

ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าประชุม

-  ค่าลงทะเบียนประชุมแบบ Face to Face Meeting 

(ร่วมประชุมที่งาน)

 

15 ต.ค.–30 พ.ย.65

1 ธ.ค.–15 ธ.ค.65

สมาชิกสมาคม

5,000 บาท

5,500 บาท

  

ไม่ใช่สมาชิก

5,500 บาท

6,000 บาท

 

 

ค่าลงทะเบียนประชุมแบบ Virtual Meeting 

(ประชุมผ่าน Online)

 

15 ต.ค.–30 พ.ย.65

1 ธ.ค.–15 ธ.ค.65

 

สมาชิกสมาคม

2,000 บาท

2,500 บาท

 

ไม่ใช่สมาชิก

2,500 บาท

3,000 บาท

 

 

ค่าลงทะเบียน

7 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 สมาชิกสมาคม (ร่วมประชุมที่งาน) 5,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ (ร่วมประชุมที่งาน) 5,500 บาท
สมาชิกสมาคม (Virtual Meeting) 2,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ (Virtual Meeting) 2,500 บาท
1 ธันวาคม 2564 - 9 มกราคม 2565 สมาชิกสมาคม (ร่วมประชุมที่งาน) 5,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ (ร่วมประชุมที่งาน) 6,000 บาท
สมาชิกสมาคม (Virtual Meeting) 2,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ (Virtual Meeting) 3,000 บาท
กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
  • ชื่อบัญชี "สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย"
    เลขที่บัญชี 038-2-89085-3 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า

หมายเหตุ

  1. ภายหลังจากการโอนเงิน กรุณาถ่ายรูปใบเสร็จแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เพื่อทำการแนบหลักฐาน (กรณีที่ไม่สามารถทำได้ให้ไปทำที่ขั้นตอนที่ 2 หรือ 3)
  2. กรุณาส่งใบโอนเงินทาง E-mail :  criticalcarethai@hotmail.com
  3. ทางเจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันการลงทะเบียนกลับไปให้ท่านหลังจากได้รับเอกสารการชำระเงินและตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

**โปรดชำระเงินภายใน 7 วัน หลังจากลงทะเบียน Online**

ลงทะเบียน

         

แจ้งการชำระเงิน

หากพบปัญหาในการแจ้งชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : criticalcarethai@hotmail.com

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
สำหรับอัตราลงทะเบียนจะรวม? Benefits for registration?

A

- การเข้าประชุมในส่วนวิชาการที่จัดให้ ได้ร่วมพิธีเปิด เอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และร่วมประชุม lunch symposium.

- Access to all scientific sessions, Invitation to welcom reception, Conference kits (book abd bag), Coffee breaks and lunches (lunch symposium)