วันที่

17 - 19 ธันวาคม 2563
 

สถานที่

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, กรุงเทพมหานคร 10900

เกี่ยวกับโครงการ

17-19 ธันวาคม 2563 

ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

อัตราค่าลงทะเบียนเข้าประชุม

-  ค่าลงทะเบียนประชุมแบบ On site (ร่วมประชุมที่งาน)

 

20 ต.ค.–20 พ.ย. 63

21 พ.ย. – 10 ธ.ค. 63 

สมาชิกสมาคม

5,000 บาท

5,500 บาท

 

ไม่ใช่สมาชิกสมาคม

5,500 บาท

6,000 บาท

 

ค่าลงทะเบียนประชุมแบบ Virtual Meeting (ร่วมประชุม Online)

 

20 ต.ค. – 20 พ.ย. 63

21 พ.ย. – 10 ธ.ค. 63

วันเดียว  (ระบุวัน)

สมาชิกสมาคม

2,000 บาท

2,500 บาท

1,000 บาท

ไม่ใช่สมาชิกสมาคม

2,500 บาท

3,000 บาท

1,000 บาท

หมายเหตุ  ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะสามารถดู video การประชุมได้ทุกห้องตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 จนถึง 16 มกราคม 2564

ยกเว้น ผู้สมัครร่วมประชุมแบบ Virtual“วันเดียว” จะรับชมได้เฉพาะวันที่ระบุในการลงทะเบียนร่วมประชุมเท่านั้น!!!

ค่าลงทะเบียน

6 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2563 สมาชิกสมาคม (ร่วมประชุมที่งาน) 5,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ (ร่วมประชุมที่งาน) 5,500 บาท
สมาชิกสมาคม (Virtual Meeting) 2,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ (Virtual Meeting) 2,500 บาท
6 ตุลาคม - 10 ธันวาคม 2563 ลงทะเบียน (Virtual meeting) เฉพาะวันที่ 17 ธันวาคม 2563 1,000 บาท
ลงทะเบียน (Virtual meeting) เฉพาะวันที่ 18 ธันวาคม 2563 1,000 บาท
ลงทะเบียน (Virtual meeting) เฉพาะวันที่ 19 ธันวาคม 2563 1,000 บาท
21 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2563 สมาชิกสมาคม (ร่วมประชุมที่งาน) 5,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ (ร่วมประชุมที่งาน) 6,000 บาท
สมาชิกสมาคม (Virtual Meeting) 2,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ (Virtual Meeting) 3,000 บาท
กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
  • ชื่อบัญชี "สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย"
    เลขที่บัญชี 038-2-89085-3 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า
  • เงินสด ณ สำนักงานสมาคมฯ

หมายเหตุ

  1. ภายหลังจากการโอนเงิน กรุณาถ่ายรูปใบเสร็จแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เพื่อทำการแนบหลักฐาน (กรณีที่ไม่สามารถทำได้ให้ไปทำที่ขั้นตอนที่ 2 หรือ 3)
  2. กรุณาแฟกซ์ ใบโอนเงินค่าลงทะเบียนมายังสำนักงานเลขานุการ 02 718 2255 หรือ E-mail :  criticalcarethai@hotmail.com
  3. สำนักงานจะส่งเอกสารยืนยันการลงทะเบียนกลับไปให้ท่านหลังจากได้รับเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว

** โปรดชำระเงินภายใน 7 วัน หลังจากลงทะเบียน Online**

ลงทะเบียน         

แจ้งการชำระเงิน

หากพบปัญหาในการแจ้งชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : criticalcarethai@hotmail.com

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
สำหรับอัตราลงทะเบียนจะรวม? Benefits for registration?

A

- การเข้าประชุมในส่วนวิชาการที่จัดให้ ได้ร่วมพิธีเปิด เอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และร่วมประชุม lunch symposium.

- Access to all scientific sessions, Invitation to welcom reception, Conference kits (book abd bag), Coffee breaks and lunches (lunch symposium)

Tel 083-713-4043 , 02-718-2255 , Fax. 02 718 2255
E-mail: criticalcarethai@hotmail.com