วันที่

15 - 17 สิงหาคม 2562
 

สถานที่

Krungsri River Hotel
Ayuthaya, Thailand

เกี่ยวกับโครงการ

ค่าลงทะเบียน

Benefits for Registration
- Access to all scientific sessions, Invitation to welcome reception, Conference kits (book and bag), Coffee breaks and lunches (lunch symposiums)

Cancellation Policy
- Refund before June 30, 2019 - 50% of registration fee will be deducted.
- There is no refund after June 30, 2019.
กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
  • ชื่อบัญชี "สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย"
    เลขที่บัญชี 038-2-89085-3 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า
  • เงินสด ณ สำนักงานสมาคมฯ

หมายเหตุ

  1. ภายหลังจากการโอนเงิน กรุณาถ่ายรูปใบเสร็จแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เพื่อทำการแนบหลักฐาน (กรณีที่ไม่สามารถทำได้ให้ไปทำที่ขั้นตอนที่ 2 หรือ 3)
  2. กรุณาแฟกซ์ ใบโอนเงินค่าลงทะเบียนมายังสำนักงานเลขานุการ 02 718 2255 หรือ E-mail :  criticalcarethai@hotmail.com
  3. สำนักงานจะส่งเอกสารยืนยันการลงทะเบียนกลับไปให้ท่านหลังจากได้รับเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว

** โปรดชำระเงินภายใน 7 วัน หลังจากลงทะเบียน Online**

ลงทะเบียน

         

แจ้งการชำระเงิน

หากพบปัญหาในการแจ้งชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : criticalcarethai@hotmail.com

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
สำหรับอัตราลงทะเบียนจะรวม? Benefits for registration?

A

- การเข้าประชุมในส่วนวิชาการที่จัดให้ ได้ร่วมพิธีเปิด เอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และร่วมประชุม lunch symposium.

- Access to all scientific sessions, Invitation to welcom reception, Conference kits (book abd bag), Coffee breaks and lunches (lunch symposium)

Tel 083-713-4043 , 02-718-2255 , Fax. 02 718 2255
E-mail: criticalcarethai@hotmail.com