จองบูธ
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
พนักงานGeneral
03 - 04 ก.พ. 2567ลงทะเบียนจองบูธ เพื่อจัดแสดงสินค้า ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิดฟรีฟรี
ปิดลงทะเบียน
ประชุมวิชาการ
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
พนักงานGeneral
01 - 30 มิ.ย. 2567ลงทะเบียนส่งผลงานประกวดทางด้านวิชาการ / วิจัย / นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 2567ฟรีฟรี
ยังไม่เปิดลงทะเบียน
03 - 04 ส.ค. 2567งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 งานประชุมแบบ Onsite3,500ฟรี
ยังไม่เปิดลงทะเบียน
Pre-congress
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
พนักงานGeneral
02 ส.ค. 2567ลงทะเบียน "Pre-congress Leadership forum" 25671,0001,000ลงทะเบียน