เกี่ยวกับ

การประชุมวันที่ 3-4 สิงหาคม 2567
เปิดลงทะเบียน online เปิดลงทะเบียนวันที่ 20 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2567

 

สถานที่จัดงาน 

 ณ ห้องภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 

ค่าลงทะเบียน

20 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2567 สมาชิก(กรอกเลขสมาชิก 5 หลัก คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล แล้วกด Enter) 2,000
บุคคลทั่วไป 2,000

แบบฟอร์มการลงทะเบียนข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอม "ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ