เกี่ยวกับ

การประชุมวันที่ 3-4 สิงหาคม 2567
เปิดลงทะเบียน Onsite ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

หรือจนกว่าจะครบจำนวน

*รับจำนวนจำกัด 2000 ท่าน*

สถานที่จัดงาน 

ณ ห้องภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน

01 - 30 มิถุนายน 2567 (Early Bird) สมาชิก(กรอกเลขสมาชิก 5 หลัก คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล แล้วกด Enter) 3,200
บุคคลทั่วไป 3,500
01 - 15 กรกฎาคม 2567 สมาชิก(กรอกเลขสมาชิก 5 หลัก คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล แล้วกด Enter) 3,500
บุคคลทั่วไป 3,800

แบบฟอร์มการลงทะเบียนแจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ