เกี่ยวกับ

ขอเชิญสมาชิกสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

 ส่งผลงานประกวดทางด้านวิชาการ / วิจัย / นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2566

ตามรายละเอียดทางเว็บไซต์สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์มการลงทะเบียน


ตรวจสอบสถานะ