โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

488/800 BoBae Tower Damrongrak Road, Klong Mahanak, Pomprab, Bangkok 10100, Thailand.