งานประชุมวิชาการ
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
พนักงานGeneral
01 - 02 ส.ค. 2567การประชุมวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง "Shape the Future of Diabetes"ฟรีฟรีลงทะเบียน
T1DDAR-CN
วันที่โครงการค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
พนักงานGeneral
28 ก.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2567ไม่ได้เข้าร่วมเครือข่าย T1DDAR CNฟรีฟรีลงทะเบียน