เกี่ยวกับ

*รับเฉพาะหัวหน้าหรือรองหัวหน้า ห้องผ่าตัด
ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,000 บาท
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน

ค่าลงทะเบียน

24 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2567 สมาชิก(กรอกเลขสมาชิก 5 หลัก คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล แล้วกด Enter) 1,000
ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ 1,000

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ