เกี่ยวกับ

สมาคมพยาบาลห้องผ่าตัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญลงทะเบียนประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
กิจกรรม และระยะเวลาการดำเนินงาน

การบรรยาย และการเสวนา ควบคู่กับการประชุมออนไลน์ทางไกล ผ่านระบบ Zoom

ระยะเวลาการจัดงาน

การประชุมวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2566

เปิดลงทะเบียน Onsite ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หรือจนกว่าจะครบจำนวน รับจำนวนจำกัด 1500 ท่าน

สถานที่จัดงาน

ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

** ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ** แต่ท่านยังสามารถลงทะเบียนแบบ Online ได้

 

 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

กรณีเป็นสมาชิก ให้กรอกเลขสมาชิก 5 หลัก คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล แล้วกด Enter
คลิกตรวจสอบรหัสสมาชิกแจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ