ลงทะเบียน

Upskilling and Reskilling: Facing the Challenges in Wound and Ostomy Care

ทางสมาคมขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

กรุณาตรวจสอบอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกยืนยันอีเมล
โดยหากท่านเข้าร่วมการประชุมแบบ Online ท่านจะได้รับ URL ในการเข้าร่วมประชุมทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

รายการ จำนวนเงิน
ค่าลงทะเบียน Upskilling and Reskilling: Facing the Challenges in Wound and Ostomy Care
ประเภทการลงทะเบียน: {{ memberTypes[register.register_type] }} {{ register.join_type}}
{{ numberFormat(register.paid_amount) }}

การชำระเงิน :

  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)​ 0051 สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
  • ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย (Enterostomal Therapy Nurse Association)
  • เลขที่บัญชี 051–282492–4


การส่งหลักฐานการโอนเงิน :

สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หรือหากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร

  • ส่งผ่านเว็บไซด์ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่เมนู "แจ้งชำระเงิน"

เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่านทาง E-mail : etnassociation@gmail.com

วันที่ 21 สิงหาคม 2567 (เต็มแล้ว)
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2567
{{ errorMessage('register_type') }}
{{ errorMessage('join_type') }}
{{ errorMessage('prefix_code') }}
{{ errorMessage('tfname') }}
{{ errorMessage('tlname') }}
{{ errorMessage('company_name') }}
{{ errorMessage('department_name') }}
{{ errorMessage('position_name') }}
{{ errorMessage('license_number') }}
{{ errorMessage('mobile_phone') }}
{{ errorMessage('email') }}
{{ errorMessage('food_code') }}
ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน
  • สำหรับท่านที่เข้าร่วมงานแบบ Onsite ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษในวันงาน
  • สำหรับท่านที่เข้าร่วมงานแบบ Online ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในรูปแบบไฟล์ PDF
    หากต้องการใบเสร็จในรูปแบบกระดาษ กรุณาแจ้งภายใน 30 วันหลังจบงานประชุม{{ errorMessage('print_option') }}
{{ errorMessage('print_name') }}
{{ errorMessage('print_address') }}
{{ errorMessage('print_id_code') }}
{{ errorMessage('remark') }}
ประเภทการลงทะเบียน : {{ memberTypes[register.register_type] ?? '' }}
ประเภทการเข้าร่วม : {{ register.join_type ?? '' }}
ชื่อ - นามสกุล : {{ prefixs[register.prefix] ?? '' }} {{ register.tfname }} {{ register.tlname }}
โรงพยาบาล / บริษัท : {{ register.company_name }}
แผนก/ฝ่าย : {{ register.department_name }}
ตำแหน่ง : {{ register.position_name }}
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ : {{ register.license_number }}
เบอร์โทรศัพท์ : {{ register.mobile_phone }}
อีเมล : {{ register.email }}
ตัวเลือกในการออกใบเสร็จ : {{ printOptions[register.print_option] ?? '' }}
ออกใบเสร็จในนาม : {{ register.print_name }}
ที่อยู่ออกใบเสร็จ : {{ register.print_address }}
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : {{ register.print_id_code }}
หมายเหตุ : {{ register.remark }}
{{ workshop_name }} : {{ workshopItems[workshop_id][register.workshop] }}