วันที่

13 - 14 พฤศจิกายน 2566

สถานที่

ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับโครงการ

หมายเหตุ "ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU=11.5 หน่วยคะแนน) จากสภาการพยาบาล"

การส่งหลักฐานการโอนเงิน:

สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หรือหากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

  1. พยาบาลวิชาชีพตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าบันทึกการพยาบาล
  2. มีบันทึกการพยาบาลที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิผล

เอกสารดาวน์โหลด:

1. โครงการประชุม

2. กำหนดการประชุม

3. หนังสือเชิญประชุม

ค่าลงทะเบียน

11 ก.ย. 66 - 14 พ.ย. 66 สมาชิกสมาคมฯ 2,000
บุคคลทั่วไป 2,000
สมาชิกสมาคมฯ ที่เกษียณอายุราชการ 2,000

การชำระเงิน :

  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)​ 0051 สาขาโรงพยาบาลราชวิถี
  • ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย (Enterostomal Therapy Nurse Association)
  • เลขที่บัญชี 051–282492–4


การส่งหลักฐานการโอนเงิน :

สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หรือหากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร

  • ส่งผ่านเว็บไซด์ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่เมนู "แจ้งชำระเงิน"

เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่านทาง E-mail : etnassociation@gmail.com

ลงทะเบียน

กรุณาตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่จะลงทะเบียนให้ตรงกับฐานข้อมูลของสภาการพยาบาลก่อนที่จะกรอกข้อมูลลงทะเบียน เพื่อมิให้เกิดปัญหากับการได้รับหน่วยคะแนน CNEU

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินของท่าน ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่เมนู "แจ้งชำระเงิน"

 

 
 
         
ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน

แจ้งชำระเงิน

 
 
ประเภทไฟล์ jpg,pdf ขนาดไม่เกิน 2MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

กรุณาระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ เบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

 
 

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถรับได้ที่ใด?

A

สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้จากระบบที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายหลังจากที่ท่านส่งข้อมูลการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์ etnassociation@gmail.com

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

Q
กรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมลตอบรับการลงทะเบียน

A

อันดับแรกให้ท่านตรวจสอบที่กล่อง Junk Mail ของท่านก่อน อาจพบอีเมลตอบรับที่นั่น

แต่ถ้าหากไม่พบอีเมลจริงๆ ให้ท่านแจ้งกลับมาที่อีเมลของชมรมฯ เพื่อให้ช่วยตรวจสอบให้ค่ะ

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย
E-mail : etnassociation@gmail.com

Develop by IGENCO Co., Ltd.