วันที่

07 - 08 กันยายน 2563

สถานที่

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

เกี่ยวกับโครงการ

 

"ขอบพระคุณที่ท่านให้ความสนใจ ขณะนี้ได้มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว"

 

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปี 2563 ที่กำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2563

คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

1. รายละเอียดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2563
2. กำหนดการประชุม ประจำปี 2563
3. หนังสือเชิญประชุมฯ
4. แบบฟอร์มนำส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการ 2563
5. การสนับสนุนของบริษัทต่างๆ

 

"ผู้เข้าร่วมอบรมฯ จะได้รับหน่วยคะแนน CNEU 12.5 หน่วยคะแนน"

**หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 ทางคณะผู้จัดงานประชุมฯ ของดการจัดงาน Gala ในปีนี้ไปก่อน**

กรณีที่ท่านพบปัญหาในการลงทะเบียน เช่น ลงทะเบียนแล้วข้อมูลไม่ตรงกับสถานะการเป็นสมาชิกของท่าน 

หรือ ระบบยังไม่แสดงข้อมูลการเป็นสมาชิก

กรุณาติดต่อ : คุณละออ อริยกุลนิมิตร     ที่เบอร์ : 0810859512

ค่าลงทะเบียน

11 ก.พ. 63 - 08 ก.ย. 63 สมาชิกชมรมฯ 2,700
บุคคลทั่วไป 3,200

การชำระเงิน :

  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)​ สาขา โรงพยาบาลราชวิถี
  • ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย
  • เลขที่บัญชี 051–282492–4


การส่งหลักฐานการโอนเงิน :

สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หรือหากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร

  • ส่งผ่านเว็บไซด์ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่เมนู "แจ้งชำระเงิน"

เมื่อได้รับเอกสารแล้วทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผ่านทาง E-mail ที่ท่านแจ้งไว้
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่านทาง E-mail : etnassociation@gmail.com

ลงทะเบียน

กรุณาตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่จะลงทะเบียนให้ตรงกับฐานข้อมูลของสภาการพยาบาลก่อนที่จะกรอกข้อมูลลงทะเบียน เพื่อมิให้เกิดปัญหากับการได้รับหน่วยคะแนน CNEU

เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ กรุณาอัพโหลดหลักฐานการชำระเงินของท่าน ภายหลังจากที่ท่านได้ทำการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่เมนู "แจ้งชำระเงิน"

 

แจ้งชำระเงิน

 
 
ประเภทไฟล์ jpg,pdf ขนาดไม่เกิน 2MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

กรุณาระบุทั้งชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ เบอร์โทรติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้

 
 

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน สามารถรับได้ที่ใด?

A

สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้จากระบบที่ท่านลงทะเบียนไว้ ภายหลังจากที่ท่านส่งข้อมูลการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว

Q
กรณีที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนชื่อผู้เข้าอบรม สามารถทำอย่างไร?

A

สามารถทำได้โดยการแจ้ง 'ยกเลิก' ชื่อของผู้เข้าอบรมท่านนั้นๆ และแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมท่านใหม่ เข้ามาที่อีเมล์ etnassociation@gmail.com

Q
หากมีความประสงค์ไม่ต้องการที่จะเข้าอบรมหรือขอยกเลิก จะสามารถขอคืนเงินค่าเข้าอบรมได้หรือไม่?

A

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินดังกล่าวค่ะ

Q
กรณีที่ท่านไม่ได้รับอีเมลตอบรับการลงทะเบียน

A

อันดับแรกให้ท่านตรวจสอบที่กล่อง Junk Mail ของท่านก่อน อาจพบอีเมลตอบรับที่นั่น

แต่ถ้าหากไม่พบอีเมลจริงๆ ให้ท่านแจ้งกลับมาที่อีเมลของชมรมฯ เพื่อให้ช่วยตรวจสอบให้ค่ะ

ลิขสิทธิ์ © 2017 บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

ให้สิทธิในการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ i-Regist
แก่สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย
E-mail : etnassociation@gmail.com

Develop by IGENCO Co., Ltd.