สมัครสมาชิกสมาคม

อัตราค่าสมัครสมาชิกสมาคมฯ : 

คุณสมบัติของผู้สมัคร อัตราค่าสมัคร
เคยเป็นสมาชิกชมรม 500  บาท *
ยังไม่เคยเป็นสมาชิกชมรม 1,000  บาท

* หากทางผู้สมัครไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเคยเป็นสมาชิกชมรมมาก่อน ทางสมาคมฯ จะคิดค่าสมัครสมาชิกที่ 1,000 บาท ทุกกรณี 

การชำระเงิน :

  • โอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)​ สาขา โรงพยาบาลราชวิถี
  • ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่าย
  • เลขที่บัญชี 051–282492–4


ส่งหลักฐานการโอนเงิน :
สามารถส่งหลักฐานเอกสารการโอนเงิน โดยการถ่ายภาพใบสลิปเงินโอน/สแกนใบสลิป หรือหากเป็นการโอนเงินทางออนไลน์ (Internet Banking) ให้ใช้การ Capture หรือส่งภาพใบสลิปที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เมื่อโอนเงินเรียบร้อยจาก application ของแต่ละธนาคาร


ดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน :
เมื่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของท่านแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติหมายเลขสมาชืกใหม่ พร้อมกับออกใบเสร็จรับเงินออนไลน์ให้แก่ท่าน

 หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผ่านทาง E-mail : etnassociation@gmail.com

 


กรุณาแนบรูปเป็นไฟล์ jpg/png ขนาดไม่เกิน 1mb

ข้อมูลส่วนบุคคล

หากไม่มีเลขใบอนุญาตกรุณาระบุ 0000000000

   
สถานที่ทำงาน
ที่อยู่ปัจจุบัน
ข้อมูลผู้ใช้งาน