ฝึกอบรม
วันที่โครงการสถานที่จัดค่าลงทะเบียนลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลทั่วไป
- มิ.ย. 2564การฝึกอบรมความรู้ประสาทจิตวิทยา และการใช้ Bender-Gestalt II ในการทดสอบทางจิตวิทยาคลินิกZOOM Cloud Meetings500800
ปิดลงทะเบียน