เกี่ยวกับ

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฎิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก”

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติงานด้านการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychodiagnostics Assessment) การบำบัดทางจิตวิทยาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต (Psychological Treatment and Rehabilitation) และการประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชน และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Application of Clinical Psychology for Community Mental Health Services and Related Fields) ตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐานของวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ค่าลงทะเบียน

03 กันยายน - 29 ตุลาคม 2564 สมาชิก 5,000
ไม่ใช่สมาชิก 5,000
ช่องทางชำระเงิน : โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี : 142-0-29451-2
ชื่อบัญชี : สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย
สาขา : กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์

ลงทะเบียน

 

 


ข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอม "ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"

แจ้งชำระเงิน

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,png,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบสถานะ

Develop by IGENCO Co., Ltd.