เกี่ยวกับ

Tuesday 24th ofJanuary 2023 at Ta-Jeen Room, Oriental Hotel, Bangkok

Chairpersons

Prof. Wannee Nitiyanant, President Diabetes Association of Thailand

Prof. Chaicharn Deerochanawong, President Endocrine Society of Thailand

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน


 ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งครบตามจำนวนแล้ว

ตรวจสอบสถานะ