สินค้าผลิตภัณฑ์จากห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฏร์ธานี


ตะกร้าสินค้า ({{ itemsInCart }})
 
#
รายการ
ราคาต่อชิ้น
จำนวน
ราคารวม
{{ index + 1 }}
{{ item.name }}
{{ item.price }}
-
+
{{ item.quantity * item.price }}
รวม
ส่วนลด

เลขที่ : {{ cart.poNo }}
ผู้บันทึก : {{ cart.cashier }} ({{ cart.updateDate }})
รวมเป็นเงิน
{{ this.cart.total }}

กรุณานำ QR นี้ไปแสดงที่จุดชำะเงิน
{{ cart.poNo }}

แสดงข้อมูล {{ itemsDisplay.length }} จากทั้งหมด {{ pageTotalItems }}
{{ item.name }}
{{ item.categoryName }}
{{ formatPrice(item.price) }} บาท
{{ item.barcode }}
แสดงข้อมูล

© 2020 IGENCO Co., Ltd. All Rights Reserved