วันที่

19 - 21 ธันวาคม 2562
 

สถานที่

Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok
1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, กรุงเทพมหานคร 10900

เกี่ยวกับโครงการ

วันที่ 19-21 ธันวาคม 2562

 
19-21 ธันวาคม 2562 Main congress
ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
ก่อน  21 พฤศจิกายน 2562                      สมาชิก 5,000.-บาท  ไม่ใช่สมาชิก 5,500.-บาท
ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป         สมาชิก 5,500.-บาท  ไม่ใช่สมาชิก 6,000.-บาท
 
 
ค่าลงทะเบียนรวม (1) เอกสารและกระเป๋าการประชุม (2) เข้าร่วมประชุมในทุกช่วงเวลา รวมถึงนิทรรศการทางการแพทย์  (3) อาหารว่าง อาหารกลางวัน

ค่าลงทะเบียน

5 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกสมาคมฯ 5,000 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 5,500 บาท
22 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2562 สมาชิกสมาคมฯ 5,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิกสมาคมฯ 6,000 บาท
กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่
  • ชื่อบัญชี "สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย"
    เลขที่บัญชี 038-2-89085-3 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า
  • เงินสด ณ สำนักงานสมาคมฯ

หมายเหตุ

  1. ภายหลังจากการโอนเงิน กรุณาถ่ายรูปใบเสร็จแล้วคลิ๊กที่ปุ่ม แจ้งการชำระเงิน เพื่อทำการแนบหลักฐาน (กรณีที่ไม่สามารถทำได้ให้ไปทำที่ขั้นตอนที่ 2 หรือ 3)
  2. กรุณาแฟกซ์ ใบโอนเงินค่าลงทะเบียนมายังสำนักงานเลขานุการ 02 718 2255 หรือ E-mail :  criticalcarethai@hotmail.com
  3. สำนักงานจะส่งเอกสารยืนยันการลงทะเบียนกลับไปให้ท่านหลังจากได้รับเอกสารการชำระเงินจากท่านแล้ว

** โปรดชำระเงินภายใน 7 วัน หลังจากลงทะเบียน Online**

ลงทะเบียน

    
         

แจ้งการชำระเงิน

หากพบปัญหาในการแจ้งชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ E-mail : criticalcarethai@hotmail.com

ประเภทไฟล์ jpg,jpeg,pdf,doc,docx ขนาดไม่เกิน 5MB

ตรวจสอบการลงทะเบียน

คำถามที่พบบ่อย

Q
การจ่ายค่าลงทะเบียนครั้งเดียวให้กับผู้ลงทะเบียนหลายคนสามารถทำได้หรือไม่อย่างไร? เช่น นายใจดี จ่ายค่าลงทะเบียนให้กับผู้ลงทะเบียน 5 คน คนละ 999 บาท 999x5=4,995 บาท เป็นต้น

A

สามารถทำได้ โดยชำระเงินยอดรวมแล้วเขียนชื่อ นามสกุลของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดไว้ใน Payin Slip

จากนั้นให้ Upload หลักฐานการชำระเงินใบเดียวกันให้กับผู้ลงทะเบียนทุกคนค่ะ

 

Q
สำหรับอัตราลงทะเบียนจะรวม? Benefits for registration?

A

- การเข้าประชุมในส่วนวิชาการที่จัดให้ ได้ร่วมพิธีเปิด เอกสารประกอบการประชุม อาหารว่าง และร่วมประชุม lunch symposium.

- Access to all scientific sessions, Invitation to welcom reception, Conference kits (book abd bag), Coffee breaks and lunches (lunch symposium)

Tel 083-713-4043 , 02-718-2255 , Fax. 02 718 2255
E-mail: criticalcarethai@hotmail.com